تازه ترین

مطالب دومین کارسوق فناوری لیزر و کوانتوم

تازه ترین خبرها، اطلاعیه ها و شیوه نامه های
دومین کارسوق فناوری لیزر و کوانتوم را مشاهده فرمایید:
راهنمای رابطین پژوهشی برای ثبت نام
راهنمای ویدیویی نحوه ثبت نام و ورود به سایت و ثبت اطلاعات دانش آموزان را اینجا مشاهده فرمایید.
افتتاح سایت کارسوق لیزر
سایت دومین کارسوق لیزر و کوانتوم جهت ثبت نام و ارسال آثار دانش آموزان سمپادی آغاز به کار کرد.
بالا